12 Haziran 2010 Cumartesi

Herkes için Kentsel Dönüşüm

TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle, büyükşehir belediye başkanlarına süper yetkiler geliyor.

Buna göre; belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilecek. 

Son dönemde yaşanılan yanlışlar nedeniyle kent üzerindeki karar ve uygulamalara üniversiteler, serbest mimarlar ve bölgede yaşayan halkın katılımıyla oluşturulan bir konsey karar vermeli. Bu kararlar yokedici ve ayırımcı değil bütünleyici olmalı. Kamulaştırmanın aceleliği kararı  topraküstü ve altındaki kültür birikiminin yokedilmesi için bir ruhsat olarak kullanılmamalı. Yasalar yasaklarla korunamayan kent kültürünün her an yönetimin gerek gördüğü şekilde düzenlenememesi için toplumun ve bireylerin kentlilik bilinci geliştirilmelidir.

Herkes için iş ilkesine dayanarak TAG Platform yaşayan kentteki üretim alanlarının yenileme hareketi kapsamında üretim ve pazarlama  olanaklarıyla donatılmasını savunuyor.
Herkes için yeşil alan ilkesine dayanarak  TAG Platform yapılaşmanın mevcut yerleşimlerin hemen  yanıbaşında yeşil alanlar bırakılarak yeniden tasarlanmasını bir fırsat olarak görüyor.
Herkes için konut ilkesine dayanarak  TAG Platform yaşam kalitesi yükselen bireyin kaliteli bir kent yaşamının temel taşı olduğunu bu yüzden de ihtiyaçlara göre konutların tasarlanması ve uygulanmasını öneriyor.

Bütün bunlar yerleşimlerdeki nüfusun barınma hakkının elinden alınmamasını, yerinden  yurdundan uzaklara sürülmemesini savunuyor.İlçe Belediyelerinin yetkileri  ellerinden alınarak noktasal sorunların global çözümler içinde kaynayıp gideceği, insanların kendi alanlarında mağdur düşeceği endişesini taşıyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder