25 Kasım 2009 Çarşamba

23 Kasım 2009 Pazartesi

TAG Platform Facebook'ta...

Facebook grubumuz bugün 226 kişiye ulaştı!

Çevrenizdeki herkesi bu oluşumdan haberdar ederseniz, kısa sürede hareketimiz büyük kitlelere ulaşacak. Her katılımla "yaşanabilir çevre" ve "yüksek yaşam kalitesi"ne daha da yaklaşacağız.

18 Kasım 2009 Çarşamba

Kentlilik Bilinci
“Kentli olmak” ve “kentlilik bilinci” günümüzde belki sıkça duyduğumuz ama anlamını da çok sorgulamadığımız kavramlar. TAG Platform özellikle bu iki kavramın altını çiziyor, çünkü Cumhuriyetin kuruluş yıllarında %25 olan kentli nüfusunun şu anda %75’e yükselmesi ve gittikçe kimliksizleşen kentlere sahip olmamızın altında yatan en temel sorun kentli olmayı öğrenmeden kentliymiş gibi yaşamak ve kente şekil veren tüm bireylerin bu bilince sahip olmamasıdır.

TAG Platform nedir?Yaşadığımız fiziksel çevrenin kalitesinin yükseltilmesi için çalışan
“Tasarım Algısı ve Fiziksel Çevre Bilincini Geliştirme Derneği”nin kısaltılmış adıdır.
TAG Platform’un çalışma alanı;
kentsel planlamadan, fiziksel çevrenin tüm bileşenlerine, bireylerin yaşama alanları ve bu mekanları oluşturan nesnelerin bilinçli seçimine kadar geniş bir alanı kapsar.
TAG Platform hareketi;
kentlerdeki rahatsız edici görüntülerin azaltılmasını,
bireylerin daha yüksek kaliteli bir çevrede yaşamasını,
tasarımın süs ve marka olmadığını, doğrudan insan hayatını ilgilendirdiğini anlatmayı, tasarım bilinciyle küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı mücadeleyi hedeflemektedir.
TAG Dostu,
bilinçlendirme projelerinde aktif görev alır,
kendi projelerini hayata geçirebilme imkanı bulur, fikir ve önerilerini diğer TAG Dostları ile paylaşabilir,
ya da sadece tasarımı bilinçli tüketerek
yaşadığı fiziksel çevreye karşı duyarlı olarak bu harekete katılır.

Pencerenden baktığında ne görüyorsun?Yürüdüğün kaldırımdan, uyuduğun odana yaşadığın fiziksel çevrede
“Bir şeyler daha iyi olabilirdi” diye düşünüyorsan,
“Neden böyle ?” diye soruyorsan, daha iyisini hak ettiğini düşünüp
“Yaşadığım çevre daha iyi olmalıydı !” diyorsan,
“Birey fiziksel çevresini kurgular”
“Fiziksel çevresi bireyi değiştirir”
“Tasarım hayat kalitemiz için şarttır” diye düşünüyorsan;
sen de TAG Platform hareketine katılmalısın!